ΔΩΡΕΑ

Η Γη της Πίνδου (Terra Pindus), Κοιν.σ.επ. ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλλει στη διατήρηση & ανάδειξη του φυσικής και πολιτισμική κληρονομιάς της Πίνδου.

Η ομάδα στοχεύει στη δημιουργία πρότυπων υποδομών περιήγησης στη φύση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και προστασία του ορεινού περιβάλλοντος.

Το σχήμα στελεχώνεται από επαγγελματίες, που ειδικεύονται σε ποικιλία πεδίων ενασχόλησης στα Ελληνικά βουνά.

Τα μέλη διατηρούν χρόνια δράση και προσφορά στον εντοπισμό & επαναφορά ξεχασμένων στο χρόνο μονοπατιών, τη χαρτογράφηση, τη συγγραφή, την εκπαίδευση, την φιλοξενία και το συντονισμό δράσεων αθλητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Σταυρούλα Παγώνη

Σταυρούλα Παγώνη

Προβολή βιογραφικού
Αποστόλης Τσιμπανάκος

Αποστόλης Τσιμπανάκος

Προβολή βιογραφικού
Νικόλας Μέλης

Νικόλας Μέλης

Προβολή βιογραφικού
Γιάννης Χονδρός

Γιάννης Χονδρός

Προβολή βιογραφικού
Χρήστος Μάρτζος

Χρήστος Μάρτζος

Προβολή βιογραφικού
Λευτέρης Τσουρής

Λευτέρης Τσουρής

Προβολή βιογραφικού