ΔΩΡΕΑ

Η Terra Pindus, Κοιν.σε.π παραγωγικού σκοπού, ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην διατήρηση & ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμoύ των ορεινών περιοχών της Πίνδου.

Η ομάδα μας στελεχώνεται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών που ειδικεύονται σε διαφορετικά πεδία ενασχόλησης με το βουνό και την ορεινή, βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα μέλη της Terra, διατηρούν χρόνια δράση και προσφορά στη διάνοιξη και δικτύωση μονοπατιών, την έρευνα και χαρτογράφηση, την εκπαίδευση και την διεξαγωγή δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα & υπαίθριας αναψυχής. 

Αποστόλης Τσιμπανάκος

Αποστόλης Τσιμπανάκος

Προβολή βιογραφικού
Σταυρούλα Παγώνη

Σταυρούλα Παγώνη

Προβολή βιογραφικού
Βαραλής Δημήτρης

Βαραλής Δημήτρης

Προβολή βιογραφικού
Νικόλας Μέλης

Νικόλας Μέλης

Προβολή βιογραφικού
Λευτέρης Τσουρής

Λευτέρης Τσουρής

Προβολή βιογραφικού
Γιώργος Λούκας

Γιώργος Λούκας

Προβολή βιογραφικού
Χρήστος Μάρτζος

Χρήστος Μάρτζος

Προβολή βιογραφικού
Γιάννης Χονδρός

Γιάννης Χονδρός

Προβολή βιογραφικού