ΔΩΡΕΑ

Η Terra Pindus, Κοιν.σ.επ. ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλλει στη διατήρηση & ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της Πίνδου.

Η ομάδα στοχεύει στη δημιουργία πρότυπων υποδομών περιήγησης στη φύση, ώστε να συμβάλλει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ορεινού χώρου.

Το σχήμα στελεχώνεται από επαγγελματίες, που ειδικεύονται σε διαφορετικά πεδία ενασχόλησης με το βουνό και τη βιώσιμη ανάπτυξη απομονωμένων και μη περιοχών.

Τα μέλη, διατηρούν χρόνια δράση και προσφορά στη διάνοιξη μονοπατιών, τη χαρτογράφηση, τη συγγραφή, την εκπαίδευση, την φιλοξενία και το συντονισμό δράσεων αθλητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Σταυρούλα Παγώνη

Σταυρούλα Παγώνη

Προβολή βιογραφικού
Αποστόλης Τσιμπανάκος

Αποστόλης Τσιμπανάκος

Προβολή βιογραφικού
Βαραλής Δημήτρης

Βαραλής Δημήτρης

Προβολή βιογραφικού
Νικόλας Μέλης

Νικόλας Μέλης

Προβολή βιογραφικού
Λευτέρης Τσουρής

Λευτέρης Τσουρής

Προβολή βιογραφικού
Γιάννης Χονδρός

Γιάννης Χονδρός

Προβολή βιογραφικού
Χρήστος Μάρτζος

Χρήστος Μάρτζος

Προβολή βιογραφικού