ΔΩΡΕΑ

Δημήτρης Βαραλής

 

                                                                    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

 • ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ- ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

 

 

 

                                                                     Σπουδες

 

 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΑΞΗΣ Β

 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ-ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.

                                                            ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

 • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ»

«Διαχείριση ποιότητας σε μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

«Δημιουργία τουριστικών πακέτων»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMART : Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Zaferana Etna της Σικελίας το 1997

 • «Κατάρτιση στελεχών φορέων για την υποστήριξη- προώθηση των νέων δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΝ» 1998

 • «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2002-03

                                                             ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • 1997 Εκπαιδευτής στα πλαίσια του Προγράμματος «Κατάρτιση συνοδών βουνού» που υλοποίησε η ΠΑΣΕΓΕΣ στην πόλη των Ιωαννίνων

 • 1997-98 Εκπαιδευτής σε σεμινάριο με τίτλο «επαγγέλματα βουνού» που οργάνωσε η Ε.Ε.Τ.Α Λάρισας στα πλαίσια τον προγράμματος ΥΟUTHSTAR

 • 1999-2000 Εκπαιδευτής σε σεμινάριο με τίτλο «Σχεδιασμός και προώθηση τουριστικών πακέτων» που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα από το Κ.Ε.Κ ΣΤΑΓΩΝ

 • 1999 Εκπαιδευτής σε σεμινάριο με τίτλο «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» που υλοποιήθηκε στο Βόλο από το Κ.Ε.Κ Γεωργικής Ανάπτυξης • 2000 Εκπαιδευτής και επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα «συνοδοί βουνού» στο ΚΕΚΑΝΑΜ Μαγνησίας για τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης

 • 2000 Εκπαιδευτής και επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο « Εναλλακτικές μορφές τουρισμού –κατάρτισης στην περιήγηση που πραγματοποιήθηκε στην Άνδρο από το Κ.Ε.Κ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

 • 2000 Εισηγητής στο πρόγραμμα «Καταπολέμησης του αποκλεισμού από την Αγορά εργασίας» με αντικείμενο κατάρτισης «Νέα επαγγέλματα για νέους ορεινών περιοχών» που υλοποιήθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α Λάρισας

 • 2000 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Κατάρτιση νέων σε τουριστικές δραστηριότητες (συνοδοί βουνού)» που υλοποίησε το Κ.Ε.Κ Ελασσόνας

 • 2000 Συνεργάτης της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε για την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του προγράμματος «Νέα επαγγέλματα για νέους ορεινών περιοχών» που υλοποιήθηκε στην Λάρισα

 • 2001 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» που υλοποιήθηκε στην Λαμία από το Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • 2004 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Ψυχαγωγία Τουριστών που υλοποιήθηκε στην Καρδίτσα από το Ενιαίο Κ.Ε.Κ Καρδίτσας

 • 2005 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Προγραμματισμός, Υλοποίηση Προβολή προγραμμάτων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού» που υλοποιήθηκε στην Λάρισα από το Κ.Ε.Κ Δήμητρα

 • 2005 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και προώθηση πακέτων εναλλακτικού Τουρισμού» που υλοποιήθηκε στην Λάρισα από το Κ.Ε.Κ Δήμητρα

 • 2005 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Στελέχη προώθησης θεματικού Τουρισμού» που υλοποιήθηκε στην Λάρισα από το Κ.Ε.Κ Δήμητρα

 • 2005 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και προώθηση πακέτων εναλλακτικού Τουρισμού» που υλοποιήθηκε στην Καρδίτσα από το Κ.Ε.Κ Δήμητρα

 • 2005 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Προγραμματισμός υλοποίηση και Προβολή προγραμμάτων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού» που υλοποιήθηκε στην Λάρισα από το Κ.Ε.Κ Δήμητρα

 • 2005 Εισηγητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Οικολογικός τουρισμός –διαδρομές φυσικοί βιότοποι που υλοποιήθηκε στην Τήνο από το Κ.Ε.Κ Πυξίδα

 • 2005 Επόπτης πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα με τίτλο «Οικολογικός τουρισμός –διαδρομές φυσικοί βιότοποι» που υλοποιήθηκε στην Τήνο από το Κ.Ε.Κ Πυξίδα

 

       ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1988—2018 Συνεργάτης στην εταιρεία Δουζενης.Κ. Ε Μπαστης Ε.Π.Ε Ηλεκτρομηχανολσγικές εγκαταστάσεις

 • 2018-2023 Διαχειριστής της Τεχνικής εταιρείας d-b. IKE

 • 1995 Συμμετοχή στην μελέτη αποτύπωσης των μονοπατιών του κεντρικού Πηλίου. Η μελέτη περιελάμβανε Περιγραφή των διαδρομών και σύνταξη τεχνικού δελτίου για την αποκατάσταση τους εργασία πεδίου Αποτύπωση 29 διαδρομών σε χάρτη κλίμακας 1 50000 των παραπάνω διαδρομών Αποτύπωση της υποδομής των οικισμών που περιλαμβάνονται στο κύκλωμα των μονοπατιών

 • 1995-6 Ειδικός συνεργάτης για τις ειδικές μορφές τουρισμού στο πρόγραμμα ΡΑCTE

 • Ι996-7 Ειδικός συνεργάτης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας στο πρόγραμμα SMART για την δημιουργία δυο ψηφιακών χαρτών με τα μονοπάτια του κεντρικού Πηλίου .Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό πιλοτικής εκδρομής σε μονοπάτια της περιοχής

 • 1996-7 Αποτύπωση των μονοπατιών της Άνδρου ‚σύνταξη προϋπολογισμού για την αποκατάσταση τους στα πλαίσια μελέτης για την ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού 

 • 1998-1999 ειδικός σύμβουλος της Αναπτυξιακής Άνδρου για την υλοποίηση τις παραπάνω μελέτης Συντονιστής- υπεύθυνος για τα στοιχεία πεδίου στην παραγωγή του χάρτη της Άνδρου. Υπεύθυνος για την σηματοδότηση των μονοπατιών στην Άνδρο

 • Ι996-1998 Συνοδός και οργανωτής περιπατητικών εκδρομών με τον Δήμο Ιωλκού

 • 1998-2011 Υπεύθυνος υλοποίησης στα προγράμματα του Πηλίου της Trekking Λάρισας

 • 2001-2002 Υπεύθυνος υλοποίησης περιπατητικών προγραμμάτων του Γερμανικού τουριστικού γραφείου S.K.R στο Πήλιο

 • 1994 -2015 Δάσκαλος και Υπεύθυνος στην Σχολή σκι Πηλίου

 • 2001-2007 Συνεργάτης του Δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στα έντυπα ΝGT, τα ΝΕΑ.,Διακοπες και Ταχυδρόμος

 • 2004-2005 Υπεύθυνος υλοποίησης των περιπατητικών προγραμμάτων του Ολλανδικού γραφείου ROS HOLIDAYS

 • 2004-2017 Υπεύθυνος υλοποίησης των περιπατητικών προγραμμάτων του γερμανικού γραφείου ATTIKA REISEN

 • 2004-2023 Συνεργάτης του Hellenic Adventures, Inc.

 • 2017-2019 Young explore Leader for the National Geografic Family Expeditions

 • 2022-2023 Εκπαιδευτής στα Ι.Ε.Κ στο τμήμα «Συνοδός βουνού»

 • 2021-2023 Συνοδός-Οδηγός σε Πρόγράμματα τουρισμού στην Ισλανδία -Νορβηγία -Φιλανδία σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο Nordix