Το έδαφος της χώρας μας είναι κατά κύριο λόγο ορεινό ή λοφώδες. Τον κεντρικό κορμό της ηπειρωτικής χώρας τον σχηματίζει η μακροσκελής οροσειρά της Πίνδου και τα λοιπά ορεινά συγκροτήματα που συνδέονται με αυτή, ενώ άλλα βουνά απλώνονται στην υπόλοιπη χερσαία αλλά και νησιωτική Ελλάδα.

Στα βουνό-σκαρφαλωμένα χωριά της χώρας, οι κάτοικοι έμαθαν να ζουν μαζί με την Φύση και να αντλούν τους πόρους της για να επιβιώσουν.
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αυξανόμενη ερήμωση των ορεινών περιοχών της χώρας και μια συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα της. Η εκτενής αστικοποίηση έχει ως αποτέλεσμα ένα πλήθος αρνητικών συνεπειών, όπως για παράδειγμα η συρρίκνωση-μείωση του πρωτογενούς τομέα σε ορισμένες περιοχές, η ερήμωση ορεινών παραδοσιακών οικισμών, οι οποίοι είχαν συνεχή ανθρώπινη παρουσία για εκατοντάδες χρόνια, ο αφανισμός παραδοσιακών μεθόδων και τεχνικών καλλιέργειας, παραγωγής, εθίμων και πολιτιστικών παραδόσεων καθώς και η αύξηση την ανεργίας.

Η Terra Pindus στοχεύει μέσα από τη δημιουργία του μεγαλύτερου ενιαίου μονοπατιού της χώρας ``Pindus Trail 600km`` αλλά και άλλων μελλοντικών σχεδίων, στην διάσωση, την ανάδειξη & διάδοση της υπαίθριας ζωής καθώς και στην ενίσχυση του αποκεντρωμένου τρόπου ζωής και δράσης στηριγμένου στην ποιότητα και στην τοπική αυτοδυναμία.
Ενισχύοντας τις υφιστάμενες τοπικές επιχειρήσεις, προβάλλοντας κίνητρα για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα μπορέσουμε να προβάλουμε ένα ιδανικό μοντέλο, βασισμένο στην παράδοση του κάθε τόπου. Θέτοντας σε λειτουργία τα ένστικτα των λιγοστών κατοίκων που απόμειναν διάσπαρτοι στην οροσειρά της Πίνδου μπορούμε να ελπίζουμε για την διάσωση της υπαίθριας κουλτούρας, των εθίμων και των παραδόσεων που γέννησε τούτη η σκληρή αλλά συνάμα πανέμορφη ραχοκοκαλιά της ηπειρωτικής Ελλάδας!

Τρόποι Επίτευξης του Αντικειμένου


α). Δημιουργία υποδομών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

β). Οργάνωση σεμιναρίων, θεματικών προγραμμάτων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων.

 γ). Διεξαγωγή Επιστημονικής έρευνας.