ΔΩΡΕΑ

Μονοπάτι της Πίνδου / "Pindus Trail" 2018-2020

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε μια συνοπτική παρουσίαση της προόδου των εργασιών τα 2 τελευταία χρόνια.

Ανοίγοντας το link μπορείτε να διαβάσετε την παρουσίαση ξεφυλλίζοντάς την online  https://issuu.com/terrapindus/docs/pindus_trail_portfolio/2