ΔΩΡΕΑ

Υποβολή Μελέτης Δελφοί - Αρτοτίνα 96χλμ

Σήμερα 13/10/2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 183145 υποβλήθηκε επισήμως η μελέτη διάνοιξης, διαμόρφωσης και σηματοδότησης του δασικού μονοπατιού Δελφών - Αρτοτίνας , ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα της αδειοδότησης του Pindus Trail, για να προχωρήσει το έργο. Κατόπιν θετικών σχολίων από το δασαρχείο, αισιοδοξούμε ότι δε θα αργήσει η έγκρισή της, προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκτέλεση του προγραμματισμού μας για τα έργα διαμόρφωσης και σήμανσης καθώς και διοργάνωσης εθελοντικών προγραμμάτων καθαρισμών και συντήρησης. 

Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 96χλμ, δηλαδή περίπου το 1/6 του συνολικού μονοπατιού της Πίνδου. Η διάσχιση Δελφοί - Αρτοτίνα χωρίζεται σε 6 ημερήσιους σταθμούς: Δελφοί, Άμφισσα, Καταφύγιο Γκιώνας, Συκιά, Μουσουνίτσα (Αθανάσιος Διάκος και Αρτοτίνα.

Η υποβολή της μελέτης διεκπεραιώθηκε ομαλά χάρη στην οικονομική υποστήριξη των φίλων του Pindus Trail