ΔΩΡΕΑ

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης ο δυναμικός χάρτης του Pindus Trail

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται ο δυναμικός χάρτης της σύνθεσης του Pindus Trail και το σύνολο της πληροφορίας που προστίθεται στον ιστότοπο υποστήριξης του μονοπατιού.

Στον πολλαπλής επιλογής άξονα διάσχισης της Πίνδου, που φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, συνδυάζουμε την διαδρομή παρακαταθήκης, που περιγράφει ο Tim Salmon από τα μέσα της δεκαετίας του 80΄στον πρώτο του οδηγό πεζοπορίας για τα βουνά της Ελλάδας "The Mountains of Greece" με επιπλέον προσθήκες παμπάλαιων μονοπάτιων, που έμειναν εκτός χρήσης για δεκάδες χρόνια.
Με τα χρόνια και την επιμονή του Salmon ο οδηγός πεζοπορίας επανεκδόθηκε 2 φορές με επιπλέον περιγραφές και νέο τίτλο "Trekking in Greece" The Peloponnese and Pindos way.
Οι πρόσφατες προσθήκες στον άξονα διάσχισης έγιναν προκειμένου να τροποποιηθούν κάποια τμήματα της διαδρομής, που με τα χρόνια κατέληξαν χωματόδρομοι ή ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και να υπάρξει επιπλέον προπτική δικτύωσης κατά την διάσχιση εντάσσοντας στον πεζοπορικό χάρτη περισσότερες περιοχές. Πολλές από αυτές κινδυνεύουν από ανεπιθύμητες παρεμβάσεις που προκαλούν την βιομηχανοποίηση παρθένων οικοσυστημάτων, συνεπώς περιβαλλοντική, πολιτισμική και αισθητική υποβάθμιση και αυτό αποτελεί κίνητρο.
Το όλο εγχείρημα βρίσκεται στον 5ο χρόνο και προχωρά αργά αλλά σταθερά, καθώς στο μεγαλύτερο μήκος της σύνθεσης συναντούμε ξεχασμένα και κλειστά μονοπάτια, που έχουν διακόψει την πεζοπορική/ημιονική μετακίνηση από χωριό σε χωριό, αποκλείωντας την πρόσβαση σε κάποιες περιοχές.
Χρόνο και κουράγιο επίσης απαιτούν οι διαδικασίες μελέτης και αδειοδότησης, όπως και η ανεύρεση "καθαρών" πόρων για τα λειτουργικά έξοδα όλης αυτής της κινητοποίησης και την βιωσιμότητα του μονοπατιού.
Χάρη στη συμβολή εκατοντάδων πολιτών, με εθελοντισμό και δωρεές η ελπίδα να δούμε και να περπατήσουμε το σύνολο των επιλεγόμενων διαδρομών μεγαλώνει ολοένα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν ανθρωπογενή εμπόδια.

Φτάνει να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονταν κάποια τμήματα τα περασμένα χρόνια, πως έχουν διαμορφωθεί σήμερα και πόσοι πεζοπόροι χάρηκαν την μαγευτική φύση και τον πολιτισμό της Πίνδου, διανύοντας χιλιόμετρα διαδρομών σε τοποθεσίες που έμεναν άγνωστες.
Το δυναμικό ίχνος συνοδεύουν στίγματα από αξιοσημείωτες τοποθεσίες, πηγές, μνημεία, καταλύματα, χώρους εστίασης και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα στάδια βατότητας, σήμανσης, όπως gpx αρχεία, περιγραφές και πλούσιο φωτογραφικό.