ΔΩΡΕΑ

Υφιστάμενα κι επικείμενα μονοπάτια μεγάλου αναπτύγματος (εποπτικός χάρτης)

 
Μπορούμε να σκεφτούμε όλα τα μονοπάτια μεγάλων και μικρών αποστάσεων λειτουργικά και προστατευόμενα κάτω από ένα υγειές θεσμικό πλαίσιο;
 
Πριν συμπεράνουμε το εύρος των μεγάλων διαδρομών διάσχισης, να αναφέρουμε πως υπάρχουν κι άλλα μονοπάτια, είτε υφιστάμενα, είτε στα επικείμενα σχέδια, που δεν καταχωρήσαμε στον εποπτικό χάρτη της φωτογραφίας.
 
Στον εποπτικό χάρτη βλέπουμε τα υφιστάμενα κι επικείμενα μονοπάτια μεγάλης απόστασης που διατρέχουν ένα μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Σαφώς υπάρχουν κι άλλα, νοτιότερα στην Πελοπόννησο, την Κρήτη και ανατολικά στη Θράκη, συν τους ενδιάμεσους κλάδους που διασχίζουν ολόκληρες Περιφέρειες και τα λειτουργικά δίκτυα κάποιων ορεινών δήμων, των νησιών, που συνολικά πλέκουν έναν ανεξάντλητο ιστό πεζοπορικών διασχίσεων σε όλη τη χώρα.
 
Σαφώς κάποια τμήματα, ιδιαιτέρως των Ε4 και 6 μπορεί να απαιτούν κατά τόπους τροποποίηση χάραξης, όπως και τα Ο, σε μερικά σημεία μια ανανέωση λόγω παλαιότητας.
 
Σίγουρα θα μπορούσαν να δώσουν πνοή και όπου είναι λειτουργικά δίνουν, προωθώντας την πεζοπορία διασχίσεων στην μικρή μας χώρα, με το υψηλό ποσοστό ορεινότητας, χωρίς την απαραίτητη μετάβαση με ι.χ. στα γραφικά μας χωριά, απλά πεζοπορώντας από χωριό σε χωριό λαμβάνοντας αφετηρία από κωμοπόλεις, πόλεις ακόμη και λιμάνια.
 
Το ζητούμενο είναι να αποδεχτούμε σαν λαός την χρηστικότητα τους, την ωφελιμότητα και να αφήσουμε τον ανταγωνισμό στην άκρη διατηρώντας μια ταυτότητα, καθώς υπάρχει το ενδιαφέρον από πολλούς, αλλά όχι κοινή τακτική.
Ευχής έργο θα ήταν να υπάρξει ένα ορθό πλαίσιο, ένας κοινός εθνικός σχεδιασμός με προδιαγραφές βατότητας, σήμανσης και δικτύωσης των μονοπατιών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και μέριμνα για την βιωσιμότητα τους.
 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα του χάρτη τα μονοπάτια μεγάλων αποστάσεων, υφιστάμενα και επικείμενα, συνδέουν χωριά, δήμους και περιφέρειες και πρέπει να υπάρχει κοινή γραμμή και συνεργασία, για να αναβιώσουν και να μας μεταφέρουν στις μνήμες και τα αισθητικά τοπία αυτού του τόπου.
 
Τα μονοπάτια πέρα από διαδρόμους πρόσβασης στα βουνά, είναι μέρος της ιστορίας μας και αξίζουν την προσοχή μας!