ΔΩΡΕΑ

Καθαρισμός & προσήμανση του τμήματος Λεοντίτο - Ραγάζια - Κουμπουριανά

Νεότερα από τα φιλόξενα Άγραφα της Αργιθέας.
 
Λεοντίτο - Ραγάζια - Κουμπουριανά 6,3χλμ > τμήμα ανοιχτό με προσήμανση.
 
Ακολουθώντας το μονοπάτι, που επιμελήθηκε πριν λίγα χρόνια ο Ε.Ο.Σ.Κ. και οδηγεί από το χωριό Λεοντίτο στη Μονή Σπηλιάς, συντηρήθηκε το υφιστάμενο Α20 και οριοθετήθηκε η νεοεισερχόμενη διακλάδωση για την τοποθεσία Ραγάζια, τη γέφυρα στο Κουμπουριανίτικο ρέμα και το χωριό Κουμπουριανά.
 
Όλο το μήκος της διαδρομής δέχτηκε συντήρηση και ενίσχυση με υλικά προσήμανσης του Pindus Trail και κρίνεται βατό για διέλευση πεζοπόρων.
Πρόκειται για τον βασικό άξονα πεζοπορικής/ημιονικής μετακίνησης από το Λεοντίτο στα Κουμπουριανά και αντιστρόφως.
 
Η προέκταση της διαδρομής προς βορρά στοχεύει στην Καρυά και το μονότοξο γεφύρι του Τριζώλου, για να πιάσει το Ανθηρό, το ύψωμα του προφ. Ηλία και έπειτα την Καλή Κώμη, όπου επίσης έχουν γίνει προετοιμασίες για τη δασική μελέτη και τη μετέπειτα αποκατάσταση εντάσσοντας το ύψωμα του προφ. Ηλία, την Καλή Κώμη και το αρχαίο γεφύρι του Καρακονησίου, που συναντούμε καθ οδών για το Μυρόφυλλο στη νότια απόληξη του όρους Χατζή.
 
Υ.Γ. Η Άργιθέα είναι ένα διαμάντι στην καρδιά της χώρας κι όμως ήδη δέχτηκε το πλήγμα στην περιμετρία της με εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περίοπτη θέση ``Τύμπανος`` και κάθε μέρα που περνά είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της.
Τα μονοπάτια που οδηγούν στα μνημεία της περιοχής είναι η πολιτιστική κληρονομιά των Αργιθεατών και όλων των Ελλήνων και μπορουν να θέσουν τα κατάλληλα κριτήρια βιωσιμότητας για την περιοχή, αποθώντας τις ανεπιθύμητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υποβαθμίζουν την καλαίσθητη περιοχή και κόβουν το νήμα της επιβίωσης για κάθε νοήμων άνθρωπο.