ΔΩΡΕΑ

Συκιά - Μόρνος - Κάτω Μουσουνίτσα - Αθ. Διάκος 12χλμ > ολοκλήρωση προσήμανσης

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η προσήμανση του ημερήσιου τμήματος Συκιά - κάτω Μουσουνίτσα - Αθ. Διάκος μήκους 12χλμ και η προέκταση 2,7χλμ της διαδρομής ως το ύψωμα του προφ. Ηλία, λίγο πριν τα καταφύγια των Βαρδουσίων.
 
Η σύνδεση της Γκιώνας με τα Βαρδούσια από μονοπάτι είναι πλέον γεγονός και μας χαρίζει μια θεαματική τραβέρσα στην κοιλάδα του Μόρνου.
 
Στο νεοσεισερχόμενο τμήμα έχουν γίνει προετοιμασίες το 2021, 2022 και εκκρεμούν επιπλέον βελτιώσεις, όπως και η σηματοδότηση της διαδρομής με υλικά προδιαγραφών.
 
Το ερχόμενο διάστημα η ομάδα σκοπεύει σε ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε το μονοπάτι να αποκτήσει καλύτερη βατότητα και να αντικατασταθεί η προσήμανση από το τελικό υλικό σήμανσης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και το ίχνος της νεοεισερχόμενης πεζοπορικής διαδρομής <Συκιά - κάτω Μουσουνίτσα 8,3χλμ>, ενημερωθείτε στο πρόσφατο άρθρο του περιοδικού Ανεβαίνοντας: https://anevenontas.gr/pindus-trail-enonontas-ti.../...