DONATE

We owe our gratitude to the following people, who believed in our work and supported us: 

Lamprini Kiosse
Nikoloas Batistatos
Charalampos Ioannou
Maria Evmorfidou
Alex Vamvakas
Chara Koutsouki
Charalampos Vamvakas
Alexandros Sergiannis
Christos Zamanakis
Ioannis Papakonstantinou
Kostas Taxiarchou
Panagiotis Panaritis
Dimitris G. Kissonas
Dimitris Koukos
Anastasia Zacharioudaki
Dimos Vrizas
Aggelos Karakitsos
Dimitris Despoiniadis
John Spyrakos
Sokrates Lefas
Julie Tournanelis
Apostolos Valasas
Petros Albanis
Efraim Cachrimanidis
Ioanna Papastathopoulou